Arkkitehtitoimisto Q'ARK Oy

Asiakaslähtöistä, laadukasta ja kestävää

Arkkitehtisuunnittelu

Teemme pää- ja arkkitehtisuunnittelua laaja-alaisesti erilaisten hankkeiden parissa. Toimistomme osaajilla on kokemusta hyvin monipuolisista suunnitteluhankkeista ja asiantuntemusta toimia erilaisissa vastuutehtävissä. Toimintamme on vuodesta 2008 perustunut tietomallipohjaiseen suunnitteluun (BIM), jossa jokainen henkilökuntamme jäsen on asiantuntija.

Tietomallikoordinointi

Tarjoamme osana suunnittelukokonaisuutta hankkeiden tietomallikoordinointipalvelua. Toimimalla samassa hankkeessa tietomallikoordinaattoreina ja arkkitehtisuunnittelijoina varmistamme kattavan laaduntarkistuksen projektin tietomallinnukseen ja niiden yhteensovittamiseen. Yhteistyö eri suunnittelualojen välillä on sujuvaa ja haasteet saadaan selvitettyä hyvissä ajoin ennen työmaavaihetta. Käytössämme on uusimmat Solibri-tietomallitarkastusohjelmistot.

Havainnemateriaalit

Pää- ja rakennussuunnitteluhankkeisiin kuuluu yhä useammin myös havainnemateriaalien tuottaminen niin kaupunkikuvatarkastelu- kuin markkinointitarkoituksiin. Tuotamme osana suunnittelukokonaisuutta hankekohtaisten tarpeiden mukaiset havainnemateriaalit niin visualisointien kuin 3D-mallien muodossa. Käyttämämme ohjelmistot mahdollistavat myös VR-laseilla tarkasteltavan ympäristön luomisen.

Tietomalli

Henkilökunta

Henkilökuntamme jokaisella osaajalla on laaja-alainen kokemus erilaisten projektien parissa työskentelystä. Näin resursointi on joustavampaa ja samalla suunnittelutyöhön saadaan jatkuvasti uusia näkökulmia. Avoin keskustelu, ajatusten jakaminen ja yhdessä tekeminen niin toimiston sisällä, kuin myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kesken on projektityöskentelymme kulmakivi.

Arkkitehtitoimisto Q’Ark kuuluu vastuugroup.fi:n tilaajavastuurekisteriin.
Pasi Sammaljärvi 

toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA
GSM 041 546 7456
sähköposti: pasi.sammaljarvi@q-ark.fi

Sami Tuuhea

osakas, arkkitehti SAFA
GSM 040 771 5441
sähköposti: sami.tuuhea@q-ark.fi

Anne-Mari Achrén-Ventä

toimistopäällikkö, osakas, arkkitehti SAFA
GSM 044 359 5951
sähköposti: anne-mari.achren@q-ark.fi

Johanna Lehtonen

arkkitehti SAFA
GSM 050 353 5252
sähköposti: johanna.lehtonen@q-ark.fi

Erika Salomäki

arkkitehti SAFA
GSM 050 320 6492
sähköposti: erika.salomaki@q-ark.fi

Anu Kirjonen

arkkitehti SAFA
GSM 040 562 2089
sähköposti: anu.kirjonen@q-ark.fi

Timo Vahter

arkkitehti yo (1997)
GSM 040 580 1148
sähköposti: timo.vahter@q-ark.fi