Arkkitehtitoimisto Q'ARK Oy

Tullikamarin bäkkäri

Tullin alueella Tampereella sijaitseva Tullikamari ja siihen liittyvä Pakkahuone rakennettiin vuonna 1901 tavaraliikenteen ja kaupan hallinnointitehtäviä varten. Nykyään rakennukset tunnetaan tapahtumapaikkana, jossa on vuosien varrella esiintynyt niin suurempia kuin pienempiä artisteja, sekä harjoitettu muun muassa teatteri- ja yökerhotoimintaa.

Tullikamarin alkuperäinen käyttötarkoitus liittyy tullitoiminnan sijoittumiseen Tampereella tulliasetuksen tullessa voimaan 1870-luvulla. Asetuksen mukaisesti tullausta voitaisiin tehdä rannikkokaupunkien lisäksi sisämaassa, mikäli kaupungissa sijaitsisi tullitoimisto. Tullilaitokset tuottivat 1900-luvun alussa suurimman osan suurruhtinaskunnan verotuloista, joten kaupungit hyötyivät suuresti tullitoiminnasta. Tulli toimi Tullikamarin ja Pakkahuoneen tiloissa aina vuoteen 1987 asti, jolloin Tampereen keskustan laajeneminen teki toiminnan siirtämisestä muualle välttämätöntä.

Tullin alue on kokenut vuosikymmenten aikana suuria muutoksia. Tullintorin kauppakeskuksen rakentaminen 1990-luvulla lienee näistä suurimpia. Samoihin aikoihin aukion alle toteutettiin myös maanalainen pysäköintilaitos. Lähivuosina alue tulee kehittymään entisestään, kun Tullikamarin aukion suunnittelukilpailun voittajaehdokas rakentuu Itsenäisyydenkadun varteen. Täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi alueelle laaditaan uutta asemakaavaa, jota varten olemme laatineet hahmotelmia mahdollisesta sisäänkäyntilaajennuksesta Tullikamarin yhteyteen.

Laajennuksen tarkoituksena on luoda lisätilaa Tullikamarin ja Pakkahuoneen eteistoiminnoille. Laajennuksesta on tehty erilaisia vaihtoehtoja ja lähtökohtana on kaikissa ollut istuvuus olemassa olevan rakennuksen ilmeeseen niin massoittelun kuin materiaalien näkökulmasta. Mahdollinen sisäänkäyntilaajennus olisi selkeästi erillinen ja persoonallinen modernin ajan tuotos, mutta kuitenkin alueen historiallisia rakennuksia kunnioittava.
Rakennuttaja:
Tampereen tilapalvelut
Sijainti:
Tampere
Käyttötarkoitus:
Kaavan viitesuunnitelman täydentäminen
Kerrosneliöitä:
-
Suunnittelu/rakennusvuosi
2019-