Arkkitehtitoimisto Q'ARK Oy

Pilke luontopäiväkoti Haikara

Suunnittelukilpailun 1. sijan myötä toimeksiantona saatu uudisrakennushanke Pirkkalan Peressä kattoi 1-2 kerroksisen päiväkotikiinteistön. 

Rakennuksen 1-kerroksinen osa toteutettiin puurunkoisena ja 2-kerroksinen betonirunkoisena, huomioiden niin asemakaavan edellyttämät vaatimukset kuin myös ympäristön asettamat reunaehdot rakennuksen massoittelussa, sijoittelussa ja julkisivumateriaaleissa. 2-kerroksisella massalla mahdollistettiin maastonmuotojen hyödyntäminen tehokkaasti ja samalla päiväkodin eri toiminnot saatiin jaettua rakennuksessa luontevasti, muodostaen suojaisan leikkipihan, jonka yhteydessä julkisivuissa on värikkyyttä ja lasten mittakaavaa, kun taas kadun puolella rakennus on selkeästi julkisempi ilmeeltään.

Rakennuttaja:
Suomen Hoivatilat Oyj
Sijainti:
Pirkkala
Käyttötarkoitus:
Päiväkoti, uudisrakennus
Kerrosneliöitä:
1273 m2
Suunnittelu/rakennusvuosi
2016-2017