Arkkitehtitoimisto Q'ARK Oy

Tampereen kaupungiarkisto

Kaupunginarkistolle vuonna 2023 valmistuneet uudet tilat Hervannassa tarjoavat usean hyllykilometrin verran säilytystilaa Tampereen kaupungin asiakirja-aineistolle, painotuotteille ja julkaisuille. Merkittävimpänä näistä voidaan mainita vuoden 1779 Ruotsin kuninkaan Kustaa III:n allekirjoittama Tampereen perustuskirja.

Kaupunginarkiston kaltaisessa kohteessa korostuvat erityisesti arkistotilojen vaatimukset esimerkiksi sisäilman laadun ja luonnonvalon suhteen. Rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisesti suurin osa tilasta on varattu arkistohuoneille. Näiden lisäksi rakennuksessa on asiakaspalvelutiloja, tutkijahuoneita, neuvottelutiloja sekä kaupunginarkiston työntekijöiden työtilat. Kohteen arkkitehtuuria on ohjannut sisäisten toimintojen lisäksi sijainti tontilla sekä rakennuksen erityinen käyttötarkoitus.

Rinteeseen sijoittuva rakennus on kolmikerroksinen ja esittäytyy eri ilmansuuntiin hieman erilaisin arkkitehtonisin detaljein. Kadunvarsijulkisivujen betonisiin tehosteseinäkkeisiin on suunniteltu painatettavan otteita Tampereen kaupungin perustuskirjasta sekä kaupungin kartasta samalta ajalta. Itään ja pohjoiseen suuntaavien julkisivujen ilmettä on pitkälle määritellyt arkistojen sijoittuminen rakennuksessa, joten julkisivuja on elävöitetty erityisillä, pintastruktuuriltaan vaihtelevilla keraamisilla lankuilla.

Rakennuttaja:
Tampereen tilapalvelut
Sijainti:
Tampere
Käyttötarkoitus:
Uudisrakennus
Kerrosneliöitä:
2500 m²
Suunnittelu/rakennusvuosi
2020-2023