Arkkitehtitoimisto Q'ARK Oy

Kämmenniemen monitoimitalo

Tampereen Kämmenniemen Seurakuntakeskus ja monitoimitalo on Suunnittelukilpailun 1. sijan myötä toimeksiantona saatu hanke, joka käsitti 2-kerroksisen monitoimirakennuksen toteuttamisen olemassa olevan 1-kerroksisen rakennuksen kantavia rakenteita ja perustuksia hyödyntäen. Seurakuntakeskuksen tilojen suunnittelun lähtökohtana oli muunneltava ja monipuolinen käyttö, jota mahdollistettiin mm. avoimin pohjaratkaisuin ja siirtoseinin. Seurakunnan salitilan lisäksi pienempiin tiloihin jaettava toinen kerros mahdollistaa seurakunnan kokoontumisten lisäksi mm. erilaista kerho- ja harrastustoimintaa. Kämmenniemen seurakuntatila sijaitsee Teiskon Aunessalmessa alueella, joka on Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi ja lisäksi Aunessillan ympäristö on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetun kulttuuriympäristön alueeksi (RKY 2009).

Rakennuttaja:
Treen ev. lut. srk-yhtymä
Sijainti:
Tampere
Käyttötarkoitus:
Uudisrakennus ja peruskorjaus
Kerrosneliöitä:
597 m2
Suunnittelu/rakennusvuosi
2016-2020